Ekran%20Resmi%202020-05-08%2013.41_edite

SÜREYYA KARACABEY

Yazar.

1988-1992 Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'nda lisansını yaptı.

Aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını yaptı.

2010 yılında doçentliğini aldı.

1992-2017 yılları arasında aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalıştı.

YAYINLARINDAN VE SUNUMLARINDAN BAZI ÖRNEKLER:

Karacabey, Süreyya, “Gelenekselden Batıya Türk Tiyatrosu”, 31 Mart-2 Nisan Wractow-Polonya Grotowski merkezinde düzenlenen “Günümüz Türk Tiyatrosu Kaynağı ve Geleneği/ Teatr Turecki-Dzisiaj Jego Zrodta i Tradycje seminerinde bildiri olarak sunulmuştur. Basımı ortak proje bağlamında Tiyatro Araştırmaları Dergisi 1995 

 

Karacabey, Süreyya, “Küreselleşme Tiyatro Tarihin Uçurumları”, 21 Kasım 2005 Tahran’da düzenlenen Globalization and Art, Iran and Asia Minör sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur.(Özeti basıldı.)

 

Çelik Karacabey, Süreyya, “Modern Sonrasında Dramatik Metinler” Tiyatro Araştırmaları Dergisi 2003, 15. s.21 (Doktora tezinden üretilmiştir)

Karacabey, Süreyya. “ Öğreti Oyunu Düşüncesi ve Önlem” Tiyatro Araştırmaları Dergisi 2006, 21. s.46.

Çelik Karacabey, Süreyya, “Beckett ve Estetik Şok”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi 2007 23. s.143.

Karacabey, Süreyya, “Gündelik Yaşamın Tiyatrosu”, Gazi Üniversitesi İletişim /Kuram ve Araştırma Dergisi 2008 Güz 27. s. 171.

 Karacabey, Süreyya, “ Şiir ve Tiyatro”, Littera Hacettepe Üniversitesi Dergisi, Cilt 23. s.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

Karacabey, Süreyya, “Nazım Hikmet’in Tiyatrosu”, 30-31 Ocak 1994 Nazım Hikmet Günleri. Edebiyatçılar Derneği Yay. 1994. s. 46

Karacabey, Süreyya, “Siyasal Amaçlı Tiyatronun Sosyo-Ekonomik Değişime Katkısı”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu (24-26 Nisan 1996) Ankara Üniversitesi Basımevi 1998. s.441.

Karacabey, Süreyya, “1940-1960 yılları Arasında Türkiye’de Yazılan Oyunlara Genel Bir Bakış”, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sempozyumu (20-21-22 Kasım 1998) Edebiyatçılar Derneği Yay. s.249.

Karacabey, Süreyya, “ Geleneksel Tiyatro ve Bugün”, Dümbüllü İsmail Efendi ve Dünden Geleceğe Geleneksel Türk Tiyatrosu Sempozyumu (6-7Kasım 2007) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları. s.141.

KİTAPLAR:

Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller, De Ki Yay. 2007. (Doktora tezinin kitaplaştırılmış halidir.)

Brecht’ten Sonra, De Ki Yay. 2009.

Gündelik Hayata Direnmek, Epos Yay. 2017

KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

Karacabey, Süreyya, “Seyirlik Tragedya”, Oktay Arayıcı İçin, Ankara Üniversitesi Basımevi 2001. s. 76.

Karacabey, Süreyya, “Metin And İçin Gazel”, Metin And’a Armağan, Haz. Sabri Koz, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık 2007. s. 194.

Karacabey, Süreyya, “ 1920-1938 Yılları Arasında Tiyatro”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü (2 Cilt) ( Basım aşamasında).

Karacabey, Süreyya, “Kağıt Taş Kumaş”, Sevda Şener’e Armağan kitabının içinde.

DRAMATURGİ ÇALIŞMALARI VE OYUNLAR:

1. DTCF Tiyatro Bölümünde Gülebru Suri tarafından sahnelenen Arayışlar Bahçesi oyununun yazımı.1998.

2. DTCF Tiyatro Bölümünde Kadir Çevik tarafından yönetilen Kafkas Tebeşir Dairesi’nin özgün ön oyununun yazımı. 2002-2003.

3. DTCF Tiyatro Bölümünde Kadir Çevik tarafından yönetilen Bay Puntila ve Uşağı Matti oyununda dramaturg. 2004-2005.

4. Karacabey, Süreyya, “Kıyamet” Oyun Metni, Tiyatro Araştırmaları Dergisi 25, 2008 “Uzakta kalan Sesler”, Oyun Metni, Tiyatro Araştırmaları Dergisi

5. Bochumspielhaus/Almanya Mahir Günşiray’ın yönettiği Faust’ta dramaturg  2010

 

EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI KİTAPLAR:

1. 40. YILA ARMAĞAN, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü, Armoni-Ankara Matbaası 1998.

2. Carlson, Marvin, Tiyatro Teorileri, Çev.Eren Buğlalılar-Barış Yıldırım, De Ki Yay. 2007.

3. Cömert, Bedrettin, Estetik, De Ki Yay. 2008.

4. Müller, Heiner, Hamlet Makinesi, Çev. Zehra Aksu Yılmazer, De Ki Yay. 2008.

2006-2011 yılları arasında Edebiyatçılar Derneği’nde yazarlık atölyesi yürütücülüğü yapmıştır.

Çok sayıda panel, konferans ve sempozyuma katılmıştır.

Ayrıntı dergisinde yazıları yayınlanmaktadır.