KONSERVATUVAR GİRİŞ SINAVI İÇİN BAŞVURULAR AÇILDI!
SINAVIMIZ
26 EYLÜL 2022 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR.
  

IMG_9143_edited.jpg

CAS KONSERVATUVAR BAŞVURU FORMU

VESİKALIK FOTOĞRAF 1
LİSE MEZUNİYET YA DA ÜNİ. ÖĞRENCİ BELGESİ
NÜFUS CÜZDANI ÖN YÜZ
NÜFUS CÜZDANI ARKA YÜZ


KONSERVATUVAR EĞİTİMİMİZ TAM BURSLUDUR
 
Özel Yetenek Sınavı ile 2 yılda bir öğrenci alınır.
 
Kontenjan 10-12 öğrenci ile sınırlıdır.
 
Eğitim 3 yıl sürer ve toplam 2016 saattir.
 
Dersler, Pazartesi-Çarşamba-Cuma 10.00-18.15 arasındadır. 
 
Derslere %80 devam zorunluluğu vardır.

GİRİŞ SINAVI HAKKINDA

 

Başvuru Şartları:

En az lise veya dengi okullardan mezun olmak şartı aranır.

Üst yaş sınırı 30'dur.

Başvuru Belgeleri:

Lise mezuniyet ya da üniversite öğrenci belgesi fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf

 

Yetenek Sınavı:

Giriş sınavı 3 aşamalıdır ve her aşama eleme niteliğindedir.

 

Birinci Aşama:

Adaydan, "tiyatro eserlerinden" seçtiği bir komedi ve bir dram olmak üzere iki tirat oynaması istenir.

 

İkinci Aşama: 

Genel Kültür Sınavı:

Bu aşamada adayın yazılı ifade becerisi ve

genel kültürü ölçülür. Bu sınav yazılı yapılır.

Şan Sınavı:

Müziksel işitme gücü, ritm ve ezgi hafızası ve şan potansiyeli ölçülür. Adayın dilediği türde ve dilde bir parça seslendirmesi istenir. Çalgı çalmayı bilen adayların sınava çalgılarıyla gelmeleri tavsiye edilir.

Dans Sınavı:

Beden hakimiyeti, bedensel ifade becerisi ölçülür. Adayın bu sınava spor kıyafetlerle gelmesi gerekir.

Doğaçlama Sınavı:

Kendiliğindenlik, yaratıcılık, özgünlük, ekiple uyum, etki-tepki becerileri ölçülür.

 

Bu aşamayı geçmeye hak kazananlara zorunlu bir tirat verilir.

 

Üçüncü Aşama:

Adayın kendi seçtiği tiratları ve verilen zorunlu tiradı oynaması istenir. Jüri sınav sırasında gerekli gördüğü egzersizleri yaptırabilir. Bu aşamanın sonunda CAS KONSERVATUVAR'ı kazananlar açıklanır.

 
CAS KONSERVATUVAR DERS PROGRAMI

Birinci Sınıf

Oyunculuğa Giriş, Diksiyon, Hareket ve Doğaçlama, Şan, Dans, Tiyatro Tarihi ve Teorisi, Metin İnceleme.

 

İkinci Sınıf

Oyunculuk, Sahne Uygulaması, Metin İnceleme, Tiyatro Tarihi ve Teorisi, Sahne Bilgisi, Şan, Dans, Kamera Oyunculuğu.

 

Üçüncü Sınıf

Oyun Sahneleme, Diksiyon, Hareket ve Doğaçlama, Şan, Dans, Tiyatro Tarihi ve Teorisi, Metin İnceleme. Oyun Sahneleme dersinde mezuniyet oyunu çalışılır ve seyirci karşısına çıkar.

 

Mezuniyet

Konservatuvar eğitimini başarıyla tamamlayanlara, CAS KONSERVATUVAR MEZUNİYET BELGESİ verilir. Konservatuvar mezunları, CAS'ın oyunlarında görev alabilir.

 
CAS KONSERVATUVAR YÖNERGESİ

1) Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) Konservatuvarı (tam burslu) ücretsizdir.

 

2) Bu burs karşılığında öğrencinin derslerine devam etmek ve başarılı olmak dışında mezuniyet sonrası da dahil olmak üzere hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

 

ÖĞRETİM SÜRESİ, DERSLER, SINAV ve PUANLAMA SİSTEMİ

3) Konservatuvar öğretim süresi altı yarıyıldan oluşan üç öğretim yılıdır. Her öğretim yılı Eylül-Ekim ayında başlar ve Mayıs-Haziran ayında biter. Öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl ayrıca ilan edilir.

 

4) Dersler Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri 10.00-18.15 arasında sekiz saat olarak yapılır. Öğrenciler üç yıl boyunca toplam 2016 saat ders görürler.

 

5) CAS Konservatuvarda sınıfta kalma yoktur. Her yıl ya da dönem, barajdır. Üç yıllık eğitim boyunca oyunculuk derslerinin herhangi birinden başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapamaz ve konservatuvarla ilişkisi tamamen kesilir.

 

6) Bir dersten başarısız olma nedeni devamsızlık ise hangi ders olursa olsun öğrencinin okulla ilişiği kesilir. Başarısız olma nedeni yeterli puan alınamaması ise oyunculuk dersleri dışındaki dersler için öğrenciye bir sonraki yıl bir hak daha verilir ve o öğrenciye özel vize ve final sınavı yapılır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin okulla ilişiği kesilir.

 

7) İki dönem devam eden yıllık dersler için en az iki vize ve final sınavı, dönemlik dersler için ilgili dönem içinde en az bir vize ve final sınavı yapılır. Final sınavında başarılı olamayan öğrenci bütünleme sınavına girer.

 

8) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan ortalamasını elde etmesi ve final ya da bütünleme sınavından en az 60 puan alması gerekir.

 

9) Vize sınav notlarının aritmetik ortalamasının % 40’ı ile final ya da bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı o dersin not ortalamasını oluşturur.

 

10) Final ya da bütünleme sınavında en az 60 puan almak zorunludur. 60 puanın altında not alan öğrenci, vize ortalaması kaç olursa olsun ilgili dersten kalmış sayılır.

11) Oyunculuk dersleri dışındaki derslerin tüm sınavları dersin eğitmeni tarafından yapılır. Oyunculuk derslerinin final sınavı ise her yılın sonunda (ders dönemlik ise dönem sonunda) jüri sınavı olarak yapılır. Jüri, sadece oyunculuk derslerinin eğitmenlerinden oluşur. Jüri sınavında her eğitmen kendi notunu verir ve bu notların aritmetik ortalaması öğrencinin final sınav notunu oluşturur. Jüri sınavında başarılı olamayan öğrenci bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında da başarılı olamayan öğrenci oyunculuk derslerinden kalmış sayılır ve okulla ilişkisi kesilir.

 

12) Final sınavlarına girebilmek için dönemlik ve yıllık derslerin vize sınavlarının tamamına, bütünleme sınavlarına girebilmek için dönemlik ve yıllık derslerin vize ve final sınavlarının tamamına girmek zorunludur.

 

13) CAS Konservatuvarda derslerin içeriği ve uygulama biçimi dersin eğitmenine aittir. Eğitmen kanaat oluşturmak ya da başka her hangi bir nedenle istediği sıklıkta yazılı ya da sözlü sınav yapabilir veya seminer/ödev vb. gibi çalışmalar isteyebilir.

 

DEVAMSIZLIK

14) Üç yıllık eğitimi boyunca yıllık ya da dönemlik derslerin herhangi birinden devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrenci eğitime devam edemez ve okulla ilişiği kesilir.

 

15) Derslere %80 oranında devam edilmesi zorunludur. Toplamda %20’den fazla devamsızlık gösteren öğrenci sınıfta kalmış sayılır ve okulla ilişiği kesilir.

 

16) Genel devam durumundan bağımsız olarak her bir ders için ayrı ayrı olmak üzere o dersin toplam ders saatinin % 20’sinden fazlasına katılamayan öğrenci o dersten devamsızlıktan sınıfta kalmış sayılır ve okulla ilişiği kesilir.

 

17) CAS Konservatuvarda herhangi bir nedenle derslerin boş geçmemesine özen gösterilir. Herhangi bir nedenle dersine gelemeyecek olan eğitmenin yerine bir başka eğitmen ders yapabilir. Derse gelmeyen öğrenci önceden ilan edilmiş programdaki derse gelmemiş sayılır ve devamsızlığı ilgili derse işlenir.

 

18) Her öğrenci derslere zamanında gelmekle yükümlüdür. Derse geç kalan öğrencinin derse katılımı ilgili dersin eğitmeninin tasarrufundadır.

 

MAZERET

19) Vize veya final sınavlarından herhangi birine gelemeyen öğrencinin mazeret sınavına girme hakkı bulunur. Sınava giremeyen öğrenci mazeretini bildirmek ve bunu belgelemekle yükümlüdür. Vize sınavları için mazeretini belgeleyemeyen öğrenci final sınavına katılamaz ve o dersten başarısız sayılır. Başarısız olunan ders oyunculuk dersi ise öğrencinin okulla ilişiği kesilir.

 

20) Mazeret sınavına girmek isteyen öğrenci mazeretini 5 iş günü içinde okul sekreterliğine sunmak zorundadır. Süresi geçen mazeret başvurusu dikkate alınmaz.

 

21) Mazeret sınavı ilgili dersin eğitmeninin uygun gördüğü yer ve zamanda yapılır.

 

22) Mücbir sebeple (trafik kazası, ailevi sorunlar, sağlık sorunları, yaşamsal zorunluluklar vb.) okula bir süre gelemeyecek olan öğrencinin mazeretinin kabulü okul yönetiminin kararına bağlıdır. Mazeret kabul gördüğü takdirde öğrencinin gelemediği dersler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

 

23) Belgelenmemiş mazeret dikkate alınmaz.

 

KAYIT DONDURMA

24) Öğrenimine sağlık, askerlik ve ailevi nedenler ile ara vermek isteyen öğrencilerden kayıt dondurmak isteyenler, kesin kaydını yaptırdıktan sonra gerekçelerini belgeleyerek ilgili dönemin başlangıcından itibaren en geç bir ay içerisinde okul yönetimine dilekçelerini vermeleri gerekir.

 

25) Konservatuvar yönetimi tarafından kabule değer görülen kayıt dondurma taleplerinde, en az bir yarıyıl, en fazla iki yarıyıl (bir öğretim yılı) kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreler eğitim süresinden sayılmaz.

 

26) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kaç dönem kayıt dondurmak istediklerini belirten dilekçelerine, kayıt dondurma sebeplerini belirten belgeleri ekleyip, derslerin başlangıcından itibaren en fazla bir ay içerisinde konservatuvar yönetimine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.

 

27) CAS Konservatuvarı iki yılda bir sınav açtığı için öğrenci hangi sınıf ve dönemde kayıt dondurduysa ilgili eğitim-öğretim dönemini beklemek zorundadır.

 

MEZUNİYET OYUNU

28) Üçüncü sınıf öğrencileri yılın sonunda sergilenmek üzere en az bir mezuniyet oyunu çalışırlar. Mezuniyet oyunu, ders programında yer alan OYUN dersi saatlerinde çalışılır ve mezuniyet sınavının öncesine denk gelen bir tarihte sergilenir. Öğrenciler diğer derslerde olduğu gibi bu derste de aynı devamlılık, sınav ve not değerlendirme sistemine tabidir.

 

29) Okul yönetimince haftalık ders saatleri içerisinde oyun çalışmasına ek olarak konacak herhangi bir ders ya da atölye programına tüm öğrenciler katılmakla yükümlüdür ve devamlılık kuralları bu dersler için de geçerlidir.

 

MEZUNİYET

30) CAS Konservatuvarından mezun olabilmek için altı yarıyıldan oluşan üç öğretim yılının derslerinin tamamını başarıyla tamamlamış olmak gerekir. Mezuniyet sınavı (üçüncü sınıf oyunculuk final sınavı) oyunculuk eğitmenlerinden oluşan jüri tarafından yapılır. Bu sınavın biçim ve içeriği jüri tarafından belirlenir. Öğrencinin mezuniyet oyununda gösterdiği gayret ve başarı mezuniyet sınavının sonucuna doğrudan etkilidir.

31) Mezuniyet sınavını geçemeyen öğrenci bütünleme sınavına girer. Görev aldığı mezuniyet oyunundaki gayret ve başarısı ile bütünleme sınavındaki sahne performansı birlikte değerlendirilir ve mezuniyet notu oluşturulur.

32) Mezuniyet yılı olan üçüncü sınıfta en fazla üç dersten başarısız olan öğrenciye üç dersin her biri için -oyunculuk dersleri de dahil olmak üzere- ek sınav hakkı verilir.

33) Mezun olan öğrencilere CAS KONSERVATUVAR MEZUNİYET BELGESİ verilir.

34) CAS KONSERVATUVAR mezunları Cihangir Atölye Sahnesi’nin profesyonel oyunlarında oyunun yönetmeni tarafından uygun görülürse görev alabilir.