top of page

OYUN ATÖLYELERİ GEÇİŞ SINAVLARI VE MEZUNİYET

1. Oyun Atölyeleri dört aşamalıdır. İlk aşama (Oyun Atölyesi 1) için giriş serbesttir. Dileyen katılımcı herhangi bir sınava tabi olmadan gerekli koşulları yerine getirerek kaydını yaptırabilir. 

2. İkinci aşamaya (Oyun Atölyesi 2), geçiş sınavını geçenler katılabilir. Sınav bir komedi ve bir dram parçası ile dans ve şan bölümlerini kapsar.

 

Oyun Atölyesi 1’den gelenler için oyun çalışma sürecindeki gayret, disiplin, kolektif çalışma bilinci ve sınav performansı da dikkate alınır. Oyun Atölyesi 1’de çalışılan oyun dans ve şarkı içermiyorsa ayrıca dans ve şan sınavı yapılır. Yapılan oyun dans ve şarkı içermesine karşın müzik ve dans eğitmenleri gerekli gördükleri takdirde istedikleri öğrencileri tekrar ilgili sınava alabilirler.

 

3. Oyun Atölyesi 2 dışarıdan da katılımcı kabul eder. Temel bir oyunculuk eğitimi almış ve sahne deneyimi olan kişiler bir sınava tabi tutulurlar. Sınav birer komedi ve dram parçası ile dans ve şan bölümlerini kapsar. Sınavda başarılı olanlar Oyun Atölyesi 2’ye kayıt yaptırabilirler. 

 

4. Üçüncü aşamaya (Oyun Atölyesi 3), Oyun Atölyesi 2’den geçiş sınavında başarılı olanlar, devlet / özel farketmeksizin konservatuvar oyunculuk bölümlerinden mezun olmuş olanlar, en az iki yıllık yoğunluklu bir oyunculuk eğitimi almış olanlar veya en az 3 tiyatro oyununda profesyonel olarak görev almış olup sınavı geçenler katılabilir. 

 

Sınavda tüm seçimlerin adaylara ait olduğu (oyunun türü, üslubu vs) bir serbest çalışma ve en az 10 en fazla 20 dakikalık bir sahne oynamak zorunludur. Adaylar dans ve şan sınavının yanında ayrıca bir genel kültür ve teori sınavına tabi tutulurlar.

 

5. Dördüncü aşama (Oyun Atölyesi 4) Sadece Oyun Atölyesi 3’ten gelenler arasından oyunculuğu meslek olarak seçenler içindir. “Ayrıca bir mesleğe ve işe sahip olmanın yanısıra profesyonel olarak oyunculuk yapmak hedefinde olmak” bu aşamanın temel şartıdır. Yapılacak olan sınavda şan, ritm, dans dallarında başarılı olmak ve budanarak kısaltılmış bütünlüklü bir oyun çalışması göstermek zorunludur. Adaylar ayrıca bir genel kültür ve teori sınavına tabi tutulurlar.

 

MEZUNİYET:

6. Oyun Atölyesi 4’ün sonunda bir mezuniyet sınavı yapılır. Sınavda şan, ritm, dans dallarında başarılı olmanın yanında budanarak kısaltılmış bütünlüklü bir oyun çalışması gösterilmesi zorunludur. Adaylar ayrıca bir genel kültür ve teori sınavına tabi tutulurlar.

 

7. Oyun Atölyesi 4’ten mezun olanlar CAS’ın profesyonel oyunlarında yönetmen tercihlerine bağlı olarak yer almaya hak kazanırlar.

 

8. Oyun atölyelerinde bir üst aşamaya geçiş sınavına en fazla 3 kez girilmesi önerilir. Üçüncü kez geçiş sınavında başarılı olamayan katılımcıların tekrar sınava girmeleri önerilmez. Adaylar art arda açılan sınavlara girmek zorunda değildir; bir sonraki sınava girme hakkı saklıdır. 

 

9. Bir üst aşamaya geçemeyen katılımcılar oldukları aşamada tiyatro pratiği yapmaya devam edebilirler.

10. Mezun olan oyuncu tiyatro pratiği yapmaya devam etmek isterse gerekli koşulları yerine getirerek tekrar Oyun Atölyesi 4'e kaydını yaptırabilir.

bottom of page